EXPO: det naturliga är fylla på med fler

EXPO: det naturliga är fylla på med fler

Det naturliga i Europas utsatta läge vore att kompensera vår egen åldrande befolkning med en ökad invandring. Inte att sätta upp ytterligare murar och hinder. Det skulle kunna bidra till att försörjningsbördan lättar.

Annonser
av 23misslyckande

500 årslön 144 miljoner – 261 barn 261 miljoner

Regeringen klagar ju på unga har för höga ingångslöner idag men pumpa in miljarder på “barn” är ju inga problem, det skapar ju “arbetskraft”?

Tror ni dessa 261 “barn” har 500 anställda för en lön på 24.000 i vår uträkning?

500 sjuksköterskestudenter

Drygt 500 sjuksköterskestudenter i Umeå tar strid för högre ingångslöner. Uppmaningen inför sommaren är att säga nej till alla jobb med en lön under 24 000 kronor, rapporterar lokala medier.

Lönen till utexaminerade sjuksköterskor i Västerbottens läns landsting ligger nu på 21 500.

Upproret startades av fjolårets sjuksköterskeelever och spred sig i landet. Enligt vårdförbundet har det resulterat i högre ingångslöner i bland annat Stockholmsområdet.

Om vi tar

500 sjuksköterskestudenter * 24.000 kr månad * 12 månader = 144 miljoner

Fakta nedan talar väl sedan sitt tydliga språk vad arbetstillfällen man kunnat skapat utan att ta hit 11.000 “barn”?

261 barn 261 miljoner

Förra året betalade Migrationsverket ut 261 miljoner kronor till Västerbottenskommunerna för verksamheten med ensamkommande flyktingbarn, en ökning med 88,5 miljoner kronor jämfört med 2010.

Ensamkommande flyktingbarn i länet, ort/platser

 Totalt: 261

Varför får vi inte veta hur många anställda det går på dessa “barn” och deras månadslön?

Förutom vinstintresset, är detta meningen med “barnen” skapa arbetstillfällen?

Ensamkommande skapar arbetstillfällen

– Verksamheten med ensamkommande flyktingbarn är en överlevnadsfråga för Sorsele kommun. Det är inget att hymla om. Många skulle få packa väskan om vi inte hade den här mottagningen, säger han.

Mellan tummen och pekfingret räknar Matz Jonsson med att minst 50 personer i Sorsele är beroende av verksamheten för sitt levebröd. De ensamkommande flyktingbarnen kräver en stor samhällsapparat bestående av till exempel personal på tre boenden, extra socialsekreterare, heltidsanställda gode män och lärare.

– För en sådan liten kommun som Sorsele är det oerhört många arbetstillfällen. Det går nog att likna vid två stycken Volvo Lastvagnar i Umeå. Och den extra samhällsservicen kommer ju alla medborgare i Sorsele till godo, säger Matz Jonsson.

Hur det går för “barnen” bryr ni er det? Ni tar bara in nya sen?

av 23misslyckande