03 Pengar räcker inte – måste spara

Om skolor, där både svenska och invandrare elever går som måste acceptera nedskärningar och besparingar. Varför ska dom samtidigt accepteras ni ansvariga politiker prioriterar ”ensamkommande barn” före svenskar och invandrar barn?

När ska dessa ord, spara, räcka till, även gälla ”ensamkommande barn” och vissa områden med extrem påtvingad massinvandring?

För om kommuner måste spara ner på skolor på svenskar och invandrarbarn. Hur har kommunerna om möjligt råd med fortsatt extrem påtvingad massinvandring där kommuner ska köras över?

13 skolor ska spara 50 miljoner

Flera skolor i Norrköping kan komma att läggas ned redan i höst. Bakgrunden är att barn- och ungdomssnämnden går mot ett underskott på 50 miljoner kronor i år och nu kommer krav på effektiviseringar.

Om en skola ska spara 50 miljoner – Hur anses Sverige då ha råd med 261 ”ensamkommande barn” för 261 miljoner?

Varför får vi aldrig höra ”krav på effektivisering” när det gäller utgifter för ”ensamkommande barn” och extrem påtvingad massinvandring i allmänt med 100.000 arbetslösa flyktingar och invandrare som är långtidsarbetslösa i 10-20 år?

Varför ska svenska och invandrarbarn i skolorna acceptera stora klasser när ni ansvariga politiker har råd att pumpa in miljoner på boenden och ha normalstora klasser med överbemannad personal åt ”ensamkommande barn”

Som ni politiker inte anser er ha råd med att det ska även svenska och invandrarbarn få i skolorna? Där det kan gå 1 lärare på 20-30 elever? Varför ska ”ensamkommande barn” få mer personal då?

För skolorna Långtorpskolan och Bråviksskolan är uppdraget att utreda möjligheten att flytta verksamheten i Långtorpsskolan till Bråviksskolan. För De Geers skola är uppdraget att utreda möjligheten att flytta verksamheten i De Geers skola till Gustav Adolfsskolan och Ljuraskolan.

För Silverdansens skola, Pärlan och Navestadskolan är uppdraget
 att utreda möjligheten att flytta skolverksamheten vid Pärlan till Silverdansens skola
att nuvarande årskurs 5-6 på Silverdansens skola flyttas till Navestadskolan.

 att flytta årskurs 4-5 från Silverdansens skola till Navestadskolan från och med höstterminen 2013
 För Kungsängsskolan (Smedbyskolan, Rambodalsskolan, Bitbocken) är uppdraget att utreda möjligheten att flytta skolverksamheten vid Bitbocken till Smedbyskolan

Annonser